ganesh-bhakta-sakh

 

Advisor

Mr. Ganesh Bhakta Sakh

Sakh Metal Industry P. Ltd.

Sallaghari,Bhaktapur

Phone: 6610561

Mob: 9851029570

Sector: Metal

 

rajendra-pd-jonchhe-advisor

Advisor

Mr. Rajendra Prasad Jonchhe

Variety Trade Center

Nasamana ,Bhaktapur

Phone: 6610305

Mob: 9851033246

Sector:Trading

krishna-pd-tamrakar-advisor

Advisor

Mr. Krishna Prasad Tamrakar

Chandeshowri Rolling mills

Byasi,Bhaktapur

Phone: 6611018

Mob: 9851020742

Sector: Metal Handicrafts

yubak-rajbhandari-advisor

Advisor

Mr. Yubak Rajbhandari

Om Shree Himal Enterprises

Suryabinayak,Bhaktapur

Phone: 6612020

Mob: 9851020336

Sector: Hardware

bibekman-karmacharya

Advisor

Mr. Bibek Man Karmacharya

Tulachhen Enterprises

Sukuldhoka ,Bhaktapur

Phone: 6610446

Mob: 9851033252

Sector: Trading

 

mr-uttam-prasad-baidya-advisor

Advisor

Mr. Utam Prasad Vaidya

Bhaktapur  Silver Jewellary Centre

Durbar Square,Bhaktapur

Phone: 6611099

Mob: 9851025532

Sector:  Silver Handicrafts

 

 

mohan-pd-tamrakar-advisor

Advisor

Mr. Mohan Prasad Tamrakar

Nava International

Tibukchhen,Bhaktapur

Phone: 6613212

Mob: 9851002982

Sector: Trading